Pronájem techniky

Nabízíme vám možnost zapůjčení produkční techniky vhodné pro zajištění firemních, sportovních či společenských událostí. Podívejte se do seznamu položek, zda některou z nich zrovna nehledáte. Technika je k dispozici v našem skladu v Brně.

Specifikace, ceník

Nůžkové stany od 790 Kč/den
Hudební aparatura od 690 Kč/den
Dataprojektor od 590 Kč/den
Elektrocentrály od 590 Kč/den
Pódium od 2.490 Kč/den
Áčka od 150 Kč/den
Pivní sety od 150 Kč/den
Lavice školní od 70 Kč/den

Půjčovní řád

  1. Zájemce o zařízení musí při zapůjčení předložit doklad totožnosti.
  2. Zapůjčení podléhá složení vratné zálohy ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun). Pokud je hodnota zapůjčeného vybavení vyšší než 5 000 Kč  (slovy pět tisíc korun) je výše zálohy řešena individuálně.
  3. Půjčovné je splatné předem.
  4. Při pozdním vrácení se účtuje poplatek 50 Kč za každou započatou hodinu po termínu.
  5. V případě poškození zapůjčeného zařízení se účtuje smluvní pokuta dle rozsahu poškození. Výši pokuty určí písemnou formou servis, který bude provádět opravu.
  6. V případě ztráty nebo znehodnocení zapůjčeného zařízení se účtuje jeho původní cena v plné výši. Za znehodnocení se považuje, když příslušný servis písemnou formou uzná zařízení za neopravitelné.
  7. Zákazník si může před zapůjčením ve vlastním zájmu zkontrolovat stav půjčovaného zařízení.
  8. Zařízení si lze vypůjčit po předchozí domluvě na adrese Staňkova 39, 612 00  Brno. V případě zájmu zajišťujeme i dopravu vybavení přímo na místo vaší akce.
  9. Tento půjčovní řád platí od 1. 8. 2009.

Kontakt

info@2d.cz, tel.: (+420) 605 297 913.